Škola uplatňuje systémový prístup a myslenie.

Podrobná sebareflexia v oblasti riadenia obsahuje opisy ukazovateľov inovatívnej školy, roztriedené podľa princípov:

  • zmysluplnosť a systémovosť,
  • možnosť výberu,
  • spolupráca,
  • spätná väzba,
  • obohatenie prostredia.