Škola spolupracuje s predstaviteľmi komunity a rodičmi na otváraní školy komunite, "budovaní" školy a komunity (fyzicky aj duchovne).

Podrobná sebareflexia v oblasti spolupráca s komunitou obsahuje opisy ukazovateľov inovatívnej školy, roztriedené podľa princípov:

  • zmysluplnosť a systémovosť,
  • možnosť výberu,
  • spolupráca,
  • spätná väzba,
  • obohatenie prostredia.