Asociácia Susan Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, www.ask21.sk, odborný garant programu Vysoko efektívne učenie/ Integrované tematické vyučovanie - sa v tomto roku stala držiteľom Ceny Nadácie Orange v oblasti vzdelávanie.

Ocenená bola komplexnosť inovačného programu Vysoko efektívne učenie, jeho prínos k reforme vzdelávania na Slovensku a partnerstvo Asociácie S. Kovalikovej s  Nadáciou pre deti Slovenska, pri rozširovaní tohto programu.

Vysoko efektívne učenie nestavia do protikladu získavanie vedomostí a rozvoj osobnosti. Do tried prináša - pozitívnu sociálnu klímu, zmysluplnosť učenia, zážitky, aktivitu a spoluprácu žiakov. www.skola21.sk

Viac informácii na stránke nadácie Orange