Susan  Kovaliková, učiteľka a inovátorka kurikula s vyše 40-ročnou  praxou, strávila ostatných 30 rokov vyvíjaním inovačného edukačného modelu založenom na poznatkoch z najnovších výskumov mozgu. Je autorkou modelu Vysoko efektívne učenie (VEU, ktorý je známy pod starším názvom - Integrované tematické vyučovanie). So zanietením formuluje a zdieľa praktické stratégie, inšpirujúc pedagógov k osobnostnému rastu. Svojimi aktivitami podnecuje  k zmysluplnej zmene v školách a v triedach. Patrí medzi  najuznávanejších lídrov v oblasti mozgovo kompatibilného vzdelávania.

Prostredníctvom tréningov inšpiruje pedagógov nastúpiť na cestu Vysoko efektívneho vyučovania.

Kto je Susan Kovaliková?

-     Autorka Vysoko efektívneho učenia -  modelu mozgovo súhlasného vzdelávania.

-     Dynamická, inšpirujúca rečníčka a prezentátorka na národnej  i medzinárodnej úrovni.

-     Tvorivá vedecká pracovníčka v oblasti pedagogiky, trénerka, učiteľka talentov, inovátorka metód práce s nespolupracujúcimi žiakmi.  

-     Autorka mnohých úspešných kníh, audio nahrávok a videí pre pedagógov.

-     Donor 5 ­ročného projektu implementácie Vysoko efektívneho učenia na Slovensku.

-     Priekopníčka v zavádzaní mozgovo súhlasného prostredia na pracovisku, doma, i v školách.

-     Zakladateľka Centra pre efektívne učenie vo Washingtone.

www.theCenter4Learning.com

 

Čítať celý článok