Susan  Kovaliková, učiteľka a inovátorka kurikula s vyše 40-ročnou  praxou, strávila ostatných 30 rokov vyvíjaním inovačného edukačného modelu založenom na poznatkoch z najnovších výskumov mozgu. Je autorkou modelu Vysoko efektívne učenie (VEU, ktorý je známy pod starším názvom - Integrované tematické vyučovanie). So zanietením formuluje a zdieľa praktické stratégie, inšpirujúc pedagógov k osobnostnému rastu. Svojimi aktivitami podnecuje  k zmysluplnej zmene v školách a v triedach. Patrí medzi  najuznávanejších lídrov v oblasti mozgovo kompatibilného vzdelávania.

Prostredníctvom tréningov   inšpiruje pedagógov nastúpiť na cestu Vysoko efektívneho vyučovania.

Kto je Susan Kovaliková?

-     Autorka Vysoko efektívneho učenia -  modelu mozgovo súhlasného vzdelávania.

-     Dynamická, inšpirujúca rečníčka a prezentátorka na národnej  i medzinárodnej úrovni.

-     Tvorivá vedecká pracovníčka v oblasti pedagogiky, trénerka, učiteľka talentov, inovátorka metód práce s nespolupracujúcimi žiakmi.  

-     Autorka mnohých úspešných kníh, audio nahrávok a videí pre pedagógov.

-     Donor 5 ­ročného projektu implementácie Vysoko efektívneho učenia na Slovensku.

-     Priekopníčka v zavádzaní mozgovo súhlasného prostredia na pracovisku, doma, i v školách.

-     Zakladateľka Centra pre efektívne učenie vo Washingtone.

www.theCenter4Learning.com

Spoločnosť Susan Kovalik & Associates, Inc., bola založená v roku 1988 a pôsobí ako Centrum pre efektívne učenie na federálnej úrovni vo Washingtone. Skúsení spolupracovníci, tréneri a konzultanti Vysoko efektívneho učenia pomocou tréningov a koučingu pedagógov šíria mozgovo súhlasné  vzdelávanie po celom svete. Susan zaviedla Modelový vyučovací týždeň -  inovatívny spôsob ako predviesť učiteľom stratégie Vysoko efektívneho vyučovania v praxi so žiakmi. Od roku 1980 túto jednotýždňovú skúsenosť získalo vyše  40 000 učiteľov.

Delia sa o cenné skúsenosti z uplatňovania modelu výučby, ktorý je  aplikovateľný v rôznych  typoch škôl, s rôznymi žiakmi a študentmi v rôznych situáciách. Susan Kovaliková vo svojich knihách vychádza z relevantných zdrojov, akými sú napríklad Exceeding Expectations:   A User's Guide to Implementing Brain Research in the Classroom, Kid's Eye View of Science, and Teach for Success.

Vyše 25 kníh, audio nahrávok a ocenených videí vytvorených spoločnosťou Susan Kovalik & Associates slúži ako zdroj pre kontinuálny koučing pedagógov a  riadiacich pracovníkov v praxi.

Susan je zvlášť hrdá na svoj projekt,   ktorý podporila na Slovensku v období   zrodu novej demokracie.

Ona  a jej spolupracovníci sa podujali na početné návštevy  na Slovensku s cieľom šíriť model  Vysoko efektívneho učenia medzi pedagógmi. Už iba prekonanie jazykovej bariéry bolo samo osebe výzvou, ale zvládli to! Pedagógovia, ktorí absolvovali tréningy, prevzali po siedmych rokoch projekt. Susan bola ocenená  za príspevok k humanizácii a demokratizácii vzdelávania na Slovensku Veľkou  medailou  Svätého Gorazda - udelenou slovenským ministrom školstva. Trnavská Univerzita tiež  udelila Susan Kovalikovej  a  sr. Patt Walsh, riaditeľke slovenského projektu  rozširovania VEU,  pamätné medaily.

Dielo Susan Kovalikovej je podložené výskumom, ponúka inovatívne stratégie a poskytuje tréningy prispôsobené  vzdelávacím potrebám  učiacich sa.  Susan stale vníma záväzok poskytovať cenné poznatky z moderných výskumov a ponúkať praktické stratégie pre osobný rast aj výkony v práci, doma či v škole.

www.theCenter4Learning.com