Pozývame vás na kurz

REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

 

Lektori:

Bc. Radka Jašová, Mgr. Ivan Vyskočil,  www.respektovanie.sk

 Miesto konania: Komunitné centrum Sásová, Tatranská 10 (bývalá ZŠ Tatranská), Banská Bystrica

 

1.seminár                                        5.4. 2014 (sobota), 9.00 – 16.30 hod.

AKO VYJADROVAŤ OPRÁVNENÉ POŽIADAVKY I.
Vyjasníme si, čo je a čo nie je rešpektujúci prístup. Prečo tradičné prístupy (príkazy, dohováranie, hrozby, vyčítanie, dávanie za vzor...) často nezaberajú? Deti sa ani tak nebránia tomu, čo od nich chceme (obliecť sa, upratať…), ale forme, akou to vyžadujeme. Preberieme princípy dobrej komunikácie (ktoré platia aj medzi dospelými) a aj konkrétne postupy a komunikačné zručnosti, ktoré obmedzujú množstvo konfliktov s deťmi a súčasne budujú ich sebaúctu.
 

2.seminár                                        6.4. 2014 (nedeľa), 9.00 – 16.30 hod. 

AKO VYJADROVAŤ OPRÁVNENÉ POŽIADAVKY II.  EMÓCIE A EMPATICKÁ REAKCIA
Dokončenie 1. témy. Hlavnou témou sú emócie: ako fungujú, načo nám sú. Preberieme bežné spôsoby, ako ľudia reagujú na emócie druhých, a prečo nemôžu druhému pomôcť, aj keď sú dobre mienené (zľahčovanie, rady, logické vysvetľovania zlyhávajú). Formy empatickej reakcie.

 

3.seminár                                        21.6. 2014 (sobota), 9.00 – 16.30 hod.

RIZIKÁ TRESTOV A ČO NAMIESTO NICH
Akú odozvu zvoliť namiesto trestu? Tresty účinkujú len krátkodobo, učia deti chovať sa podľa požiadaviek dospelých tak, aby sa vyhli trestom či získali odmenu, a nie preto, že je to tak správne. Tresty môžu mať aj ďalšie negatívne dopady na správanie a vývin dieťaťa. Rozoberá sa pojem vnútorná a vonkajšia motivácia, definujú sa pojmy trest, prirodzený a logický dôsledok. Ponúkneme alternatívne postupy založené najmä na spoluúčasti detí pri riešení a náprave nevhodného správania.
Konflikty medzi deťmi, ako na ne reagovať. Prepojenie doposiaľ prebraných komunikačných zručností s opakujúcimi sa problémami: poriadok, ranné vstávanie, rozdelenie povinností v domácnosti, požičiavanie hračiek...

 

4.seminár                                        22.6. 2014 (nedeľa), 9.00 – 16.30 hod.

AKO VYJADRIŤ OCENENIE A SPÄTNÚ VAZBU (RIZIKÁ ODMIEN, POCHVÁL  A SÚŤAŽÍ).
Pochvaly a odmeny môžu mať tiež svoje nežiaduce účinky – berú deťom ochotu učiť sa a správať sa dobre, pokiaľ za to nič nezískajú. Rovnako ako tresty znižujú vnútornú motiváciu. Preberieme postupy vedúce k  rozvoju pozitívnych vlastností, nezávislosti na autorite, sebahodnoteniu, schopnosti robiť veci pre ne samé, nie iba pre spokojnosť druhých ľudí. Súvislosť vnútornej motivácie a kvalitného vzdelávania. Riziká súťaží.
 
Účastnícky poplatok: 130€ za celý kurz

V prípade vášho záujmu potvrďte svoju účasť na tel.č: 0907 825 084, 0903 197 577  alebo e-mailom:     amazalova@yahoo.com

Účastníci kurzu dostanú písomné materiály. Odporúčame zobrať si písacie potreby a podložku na písanie.

Na prihlásenie môžete použiť aj elektronický formulár:

 

pozvánka na stiahnutie: