Učitelia o žiakoch

 • Keď prichádzajú moje deti z triedy VEU na druhý stupeň, učitelia sa o ne bijú. Všetci ich chcú učiť.

Učiteľka I. stupňa ZŠ Považská Bystrica

 • Vždy keď robíme integrované tematické bloky, deti sa na ne veľmi tešia, žiadajú si ich samé.
 • V projekte sa ôsmaci k škôlkárom správali ako starostliví kamaráti. Celý čas pracovali na úlohách, my (učiteľky) sme“ nemali“ čo robiť.

Učiteľky MŠ a ZŠ J.A. Komenského, Bratislava

 

Žiaci o učení

 • Na našej škole je dobré to VEU učenie, ale teraz na II. stupni sa už nemôže tak učiť. No škoda, že už nie sú VEU bloky. V minulosti sme mali takú tú hodinu, blok, kde sa to rozoberalo všetko (učilo sa v súvislostiach). A teraz už nie, ale ešte stále je aktívne počúvanie, ohľaduplnosť... pravidlá.

Žiaci zo ZŠ Dunajská Streda

 • Na vyučovaní je zaujímavé, že robíme aplikačné úlohy, ktoré sú pre rôzne inteligencie a môžeme si ich vybrať.
 • Naša trieda cestovala z Bratislavy do Košíc vlakom. Veľa sme toho zažili. Máme veľmi zaujímavú celoročnú tému. Už som napísala toooľko príbehov.

Žiaci ZŠ J. A. Komenského, Bratislava

 

Študenti  gymnázia o tréningu

 • Nečakal som takú vysokú úroveň. Bolo to omnoho profesionálnejšie ako som čakal. Dodržiavali sa pravidlá a veľa vecí som sa naučil. Kiež by to bolo takéto aj v škole. Dokonca ma to inšpirovalo na prácu s viacerými ľuďmi, pretože si to chcem všetko vyskúšať.
 • Naozaj si cením pestrosť programu a ochotu ho prispôsobiť naším potrebám. Odnášam si znova veľa vecí ohľadom komunikácie. Som plne spokojný a čudujem sa, prečo sa toto neučia všetci pedagógovia.
 • Oceňujem zdroje informácií, že som bol schopný absorbovať informácie s neuveriteľnou ľahkosťou, lebo sa stále striedala teória s praxou, a tak som si to zapamätal a viem to teraz všetko použiť. Overil som si to aj v otázkach reflexie, ako som všetko pochopil a viem, že to celé nebol stratený čas. Tým, že sme si to zažili na vlastnej koži, sme sa skvele naučili.

Študenti Gymnázia S.C. Lewisa

 

Čo oceňujú rodičia

 • Moje dieťa sa výrazne zmenilo v materskej škole VEU. Je mentálne, sociálne vyspelejšie ako starší súrodenec. Som veľmi spokojná.
 • Nevedela som aký je rozdiel medzi tradičnou triedou a triedou VEU. Keď vidím, čo a ako s tými deťmi robíte chcela by som, aby aj moje mladšie dieťa chodilo do vašej triedy.
 • Nápad s „literárnou čajovňou“ ma príjemne prekvapil a presvedčil o tom, že som svojim deťom vybrala dobrú školu, že sú v nej učitelia, ktorí radi deťom pripravia aj program mimo vyučovanie, ktorý bude pre deti dobrou a pozitívnou skúsenosťou a bude ďalšou tehličkou, ktorá spôsobuje, že pre ne je škola príjemným miestom. Miestom, kde sa učia nielen v lavici, ale aj prakticky, kde sa môžu stretnúť v príjemnej atmosfére deti aj so svojimi rodičmi a „predviesť“ im niečo, čo si pripravili.

Rodičia ZŠ a MŠ J.A. Komenského, Bratislava

tréning2

 

Čo oceňujú účastníci tréningov VEU

 • Páčila sa mi spojitosť s praxou, praktické ukážky, komunikácia medzi účastníkmi, ústretovosť a odbornosť lektorky.
 • Vyhovovalo mi striedanie činností, hlavne všetko sme si aj vyskúšali prakticky a vytvorili sme nové materiály.

Učitelia MŠ a ZŠ Brezno

 • Páčilo sa mi skutočne všetko, bol to najzaujímavejší tréning. Úžasná lektorka s obrovskou energiu a chuťou. Ďakujem!
 • Dostali sme kvantum informácií, ktoré boli zosúladené nenásilnou formou do nadväzujúcich celkov.
 • Oceňujem zmysluplný obsah tréningu, zbehlo to celé veľmi rýchlo – ani chvíľu som sa nenudila...aj dobré naladenie, aj spoluprácu skupiny.

Učitelia Gymnázia Epocha v Poprade

 • Oceňujem premyslenú štruktúru tréningu. Praktické využitie základných princípov VEU priamo na tréningu, možnosť zažiť si veci na vlastnej koži.

Učitelia ZŠ Bratislava

trening1

 

Plány učiteľov po tréningu

 • Po tréningu budem dbať na vytvorenie zmysluplného obsahu učiva, pri tvorbe aplikačných úloh budem cielene sledovať typy inteligencií.
 • Na triednickej hodine rozvíjať životné zručnosti, tvoriť aplikačné úlohy.
 • Skúsim zostaviť učivo prírodovedy a vlastivedy do blokov, viac sa zameriam na prácu v skupinách.
 • Budem sa snažiť zaviesť integrovaný vyučovací blok v rámci komunity našej školy.
 • Využijem praktické výstupy, možnosť tvoriť novými postupmi bližšími deťom.

Učitelia ZŠ Zvolen

tréning3