Prosíme Vás o vyjadrenie Vašich myšlienok, názorov, postrehov, ktoré by obsahovali odpoveď na niektorú (alebo aj všetky) z nasledujúcich otázok:

 

 

Možno Vás zaujímajú odkazy, ktoré zanechali pre Susan a Patty iní návštevníci stránky ASK 21. Tu sú niektoré z nich:

 

Akým spôsobom Vás ovplyvnilo stretnutie so Susan alebo Patty, čo pre Vás znamenalo/ k čomu Vás inšpirovalo? Ktoré myšlienky Vás ovplyvnili vo Vašej pedagogickej praxi, vo Vašom živote a stále vo Vás rezonujú?

 

"Silným zážitkom pre mňa bolo krátke venovanie „Verim v tvoje schopnosti“ napísané Susan Kovalik na titulnú stranu mojej záverečnej práce Špecializačno inovačného štúdia, TU  pod názvom „ITV v 1.ročníku ZŠ“ 27.3.1997 v Bratislave. Stalo sa pre mňa motiváciou zdokonaľovať sa v programe ITV a pre mojich žiakov pripravovať aktivity prepojené so životom."                                                                                      

Vlasta Zajíčková, ZŠ Valča

 

"S Patty som sa stretla, pracovala viackrát. S radosťou, ochotne  prinášala  na Slovensko veľké množstvo inšpirácii, materiálov, skúseností,  ktoré sme mohli používať, ďalej rozvíjať  (nielen nezabudnuteľné mravce).  V rozhovoroch o našich podmienkach  rozširovania programu VEU, prejavovala veľkú empatiu,  pochopenie našej situácie a aj tu prinášala množstvo pomáhajúcich  podnetov, povzbudzovala vytrvať.  Som rada, že  sa dlhé roky  môžem od nej učiť, obracať  sa na ňu ako na  blízkeho priateľského pomocníka."                                                            

Tatiana Piovarčiová, Bratislava

 

Aký má význam VEU/ITV pre deti vo Vašej triede, čo im prináša, prečo je pre ne vhodný a pod.? Aké sú silné stránky  programu, prínosy pre deti?

 

"Práca mojej mamy sa stala pre mňa inšpiráciou a i napriek tomu, že som neprešla systematickým vzdelávaním ITV, pracujem podľa tohto programu, pretože je podľa mňa prepracovaný tak, aby akceptoval aj potreby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia."                                                                           

Alexandra Zajíčková, Martin

 

Ktorá myšlienka Vás oslovila a inšpirovala z knihy S. Kovalik a K. Olsen Integrované tematické vyučovanie - model?

 

Z "učebnice" S. Kovalilkovej ma najviac oslovilo: ...nezabudnime na hravosť a majme na pamäti – mozog bude reagovať na obsahy, ktoré sú tvorivé, užitočné, ktoré vytvárajú medzi žiakom a učiteľom (alebo obsahom) emocionálne väzby.

Darina Gogolová, Bratislava, MPC , darina.gogolova@mpc-edu.sk

 

Čo hovoria o vyučovaní VEU/ ITV žiaci vo Vašej triede (názory detí)?

 

" ITV nie je také nudné vyučovanie."

 

Čo ešte by ste chceli Susan a Patty povedať, odkázať ....

 

Moje prvé stretnutie so Susan – to bola kniha ITV. Pamatám si ten pocit spriaznenia, keď som ju čítala, ako myšlienky o inom vzdelávání detí, ktoré som hlboko sdielala, nabodúdali v tejto knihe reálne obrysy diania v triede. Práve pro toto prepojenie ideí s realizačnými nástrojmi som sa rozhodla knihu preložiť pre českých učiteľov.

Potom som mala možnosť ju stretnúť osobne – jej temperament, energia, zaujatie boli fascinujúce.

S vďačnosťou spomínam, že mi umožnila 5 týždennú stáž zameranú na vzdelávanie učiteľov v USA. Na týždennom kurze ITV asi pre 200 učiteľov v Lake Tahoe si pri svojej veľkej zaneprázdnenosti organizátorky našla každý večer chvíľu, kde sme sa rozprávali o mojich hlavných dojmoch z toho dňa.

Z tohto pobytu si pamätám oslavu päťdesiatky Karen Olsenovej. Bola sobota a Susan, Karen a ja sme si urobili výlet do sekvojového lesa. Potom Susan povedala, že zarezervovala obed v jednom penzióne. Keď sme tam vošli, na schodišti stálo niekoľko desiatok lektoriek a učiteliek ITV, které pricestovali z roznych štátov USA, vo fialovom oblečení a s červenými klobúkmi na hlavách. Bolo to podľa jednej básne, kde sa písalo: When I am an old woman I shall wear purple, with a red hat that doesn't go, and doesn't suit me...  Susan dokázala zorganizovať pre svoju spolupracovníčku a priateľku toto úžasné stretnutie bez toho, že by Karen niečo tušila.

 

Jana Nováčková, Praha

Spoluautorka programu Respektovat a být respektovaný, prekladateľka knihy ITV model

 

 

Možnosť vpísať vaše myšlienky do posolstva pre Susan a Patty trvá do 29.4. Budeme radi, ak ju využijete. ĎAKUJEME.