Kurzy reflektujú výchovné a komunikačné postupy v každodenných situáciách a sú určené rodičom, starým rodičom, učiteľom, vychovávateľom, vedúcim v mimoškolskej činnosti detí a ďalším záujemcom.

 

pozvánka: