Začleňte pravidlá spolužitia a životné zručnosti z  modelu Vysoko efektívne učenie/VEU Susan Kovalikovej do každodenného života svojej triedy či školy. V knihe Sue Pearson -  Nástroje pre občianstvo a život, Pravidlá spolužitia  a  životné zručnosti - nájdete nástroje, ktoré potrebujete k vytvoreniu bezpečného, rešpektujúceho prostredia v triede, škole, kde sa dosahuje dokonalé zvládnutie učiva, je rozvíjaná sebaúcta aj triedne, školské spoločenstvo.  Používaním týchto nástrojov sa študenti aj učitelia začínajú do školy tešiť. Autorka čerpá pri spracovaní pravidiel spolužitia a životných zručností z bohatých  skúsenosti učiteľky v triede VEU. Ku každému pravidlu, či zručnosti prináša: Definíciu a opis ako  vyzerajú v škole, v živote, prečo ich uplatňovať, ako ich rozvíjať, učebné aktivity, aplikačné úlohy pre žiakov, ukážku listu rodičom, odkazy na ďalšie užitočné zdroje. Knihu si môžete objednať  na adrese martina.bitterova@gmail.com. Pre účastníkov tréningov je cena 15,- € pre ďalších záujemcov  20,- € + poštovné a balné.