Ciele programu:

  • Poskytnúť základné informácie o overenom inovačnom vzdelávacom programe Vysoko efektívne učenie (VEU) podľa S. Kovalikovej.
  • Rozvinúť  schopnosti  účastníkov pracovať s metodikou rozvoja životných zručností − sociálnych kompetencií,  facilitovať učenie.
  • Podporiť uplatňovanie  zmysluplného zážitkového učenia s možnosťou výberu.

 

Hlavné témy tréningov:

  • Princípy a zložky Vysoko efektívneho učenia
  • Tvorba bezpečného, podporujúceho prostredia pre učenie
  • Proces rozvoja životných zručností - sociálnych kompetencií
  • Zážitkové učenie s možnosťou výberu, integrovaný tematický blok vo vyučovaní.

 

Miesto konania:

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25,  Bratislava – Rača

Prihlasujte sa, prosíme, cez priložený formulár: