• Vzdelávame v metodike Vysoko efektívneho učenia,
  • podporujeme rešpektujúcu komunikáciu detí a dospelých,
  • pomáhame pri premene tradičnej školy prostredníctvom riadenia procesu zmeny v škole,
  • tvoríme metodické materiály - www.skola21.sk

 

Informácie o nás, ktoré potrebujete:

Obchodné meno:  Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku

Sídlo:  Majerníkova 60, 841 05 Bratislava

Právna forma:  Občianske združenie

IČO:  30843456

 

Ďakujeme!

Postup pri poukazovaní 2% z dane pre zamestnancov, fyzické aj právnické osoby:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/