Ciele programu:

* Poskytnúť základné informácie o overenom inovačnom vzdelávacom programe Vysoko efektívne učenie (VEU) podľa S. Kovalikovej.

* Rozvinúť schopnosti účastníkov pracovať s metodikou rozvoja životných zručností − sociálnych kompetencií, facilitovať učenie.

* Podporiť uplatňovanie zmysluplného zážitkového učenia s možnosťou výberu.

 

 Hlavné témy tréningov:

 

* Princípy a zložky Vysoko efektívneho učenia

* Tvorba bezpečného, podporujúceho prostredia pre učenie

* Proces rozvoja životných zručností - sociálnych kompetencií

* Zážitkové učenie s možnosťou výberu, integrovaný tematický blok vo vyučovaní.

 

 Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

 

Prihlasovať sa môžete online cez priložený formulár: