V dokumente "Postup krokov 2017" nájdete kompletný návod ako postupovať pri poukázaní 2(3)% z dane v prípade, že ste zamestnanec, fyzická či právnická osoba, alebo dobrovoľník. Príslušné dokumnety sú priložené v ZIP súboroch pre každý typ darcu osobitne. Súbory na stiahnutie nájdete na konci článku. Všetkým darcom vopred ďakujeme.