Tematické zameranie vzdelávacích aktivít

Dôležitou fázou pri osvojovaní si nových kompetencií je absolvovanie tréningov zameraných na rozvoj jednotlivých pedagogických kompetencií. Uvádzame  prehľad overených  tréningov, workshopov vnútroškolského vzdelávania. Podľa potrieb školy  je možné  vytvoriť z nich vlastný program vnútroškolského vzdelávania pedagógov školy. 

Tréningy sú rozčlenené podľa cieľových skupín:

Tréningy pre jednotlivcov  

Tréningy a workshopy pre pedagogické kolektívy škôl 

Tréningy a workshopy pre manažment inovatívnych škôl

 

AKTUÁLNA PONUKA - KURZ "REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ"