Vytváranie učiaceho sa spoločenstva v škole podporujú spoločné vzdelávacie aktivity pre všetkých pedagógov školy. Okrem príležitostí na získavanie a rozvíjanie nových kompetencií poskytujú  priestor na spoločné plánovanie budúcnosti školy, možnosti pre hlbšie sebapoznania a poznanie kolegov,  rozvoj spolupráce a dôvery, obnovu síl účastníkov. Medzi osvedčené tréningy a workshopy pre celé pedagogické kolektívy patria hlavne nasledovné tréningy:

  • Tvorba vízie adlhodobých cieľov školy
  • Tímová spolupráca
  • Vytváranie pozitívnej sociálnej klímy v škole
  • Teambuildingové aktivity
  • Kooperatívne riešenie konfliktov v škole