PaedDr. Danka Jarabová
http://kmubrezno.webnode.sk
ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno

 

Mgr. Silvia Oleníková
http://epocha.edupage.org/
Súkromné gymnázium, Letná ulica 3453/34, Poprad

 

Mgr.Zuzana Lackova
http://zskomenskehoba.edupage.org/about/
tel.: 02 44 88 31 42, mobil: 0917 337 103
ZŠ s MŠ J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 34