Škola pre 21. storočie

 

Príhovor Zdenka Krajčíra, generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva, na konferencii Škola pre 21. storočie.

 

 

Príhovor Petra Pílinského, starostu MČ Bratislava - Rača, na konferencii Škola pre 21. storočie.

 

 

Technológia bez obmedzení

Prednáška Susan Kovalik, autorky metódy Vysokoefektívneho učenia, na konferencii Škola pre 21. storočie.

 

Sloboda učenia v škole

Prednáška Ericha Mistríka, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, na konferencii Škola pre 21. storočie.

 

Ako sa učíme v našej škole

Prednáška žiačok a žiakov ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25, Bratislava

 

Ako sa učíme v našej škole

Prednáška žiačok úkromnej ZŠ s MŠ Márie Montessori, Borinská 23, Bratislava

 

Bezpečná sociálna klíma a súťaže nejdú v škole dokopy

Prednáška Jany Nováčkovovej, Spoločnosť pre mozgovo kompatibilné vzdelávanie, Praha, na konferencii Škola pre 21. storočie.

 

O riadení procesu zmeny v škole

Prednáška Tatiany Piovarčiovej, Asociácia S.Kovalikovej -- Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Nadácia pre deti Slovenska, na konferencii Škola pre 21. storočie.

 

Škola je naším spoločným biznisom

Prednáška Antona Ondreja, Compliance Director, Samsung Electronics Slovakia

 

Susan Kovalik

Susan Kovalik pred vystúpením na konferencii Škola pre 21. storočie

 

Vysoko efektívne učenie v praxi

Základná škola Valča

 

Vysoko efektívne učenie v praxi

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Bratislava