nds

www.nds.sk

ms  
http://www.microsoft.com/slovakia

 in

www.indicia.sk
 

Regionálne vzdelávacie centrá

Súkromné gymnázium
Školská 311
059 34 Spišská Teplica

tel.č.:  +421 527721942
mob.č.: 0918 473 448
epochagym@gmail.com

 

ZŠ J.J. Thurzu
A.Bernoláka 20
962 12 Detva

tel.č.: +421-45-5455532
e-mail: skola(at)4zsdt.sk
web: www.4zsdt.sk

 

ZŠ s MŠ Hubeného
Hubeného 25,
831 53 Bratislava

e-mail: riaditelka@zshubenehoba.edu.sk
tel.č.  02 44 88 31 42
web: zshubenehoba.stranka.info

 

ZŠ a MŠ Karola Rapoša
Pionierska 4
977 01 Brezno

e-mail: zsraposa@szm.sk
tel.č. 048 611 70 13
web: http://zsp4.edupage.org/