Školy sú zatvorené, učíme sa doma.

Na Slovensku je mimoriadna situácia – vláda vyhlásila núdzový stav v zdravotníctve - zaviedla viacero preventívnych opatrení. Mnoho ľudí musí zostať v karanténe, izolácii. Nevieme ako dlho bude táto situácia trvať. Každý človek môže prispieť k zvládnutiu mimoriadnej situácie.

Inšpirácie pre pedagógov aj rodičov uvádzame https://www.skola21.sk/kniznica/kurikulum/ucimesadoma