kontakt
vzdelávanie pre 21. storočie

Aktuálne novinky a aktivity

Tréningový program Vysoko efektívne učenie - základy

Online kurz o  vytváraní  bezpečného, podporujúceho, reflexívneho prostredia pre efektívne učenie  v škole, v skupine.

 

Tréningový program Rešpektovať a byť rešpektovaný

Kurz o komunikácii a postupoch, ktoré vymedzujú hranice, podporujú zodpovednosť a sebaúctu a budujú dobré vzťahy

 

Tréningový program Rešpektovať a byť rešpektovaný

Tréningový program Rešpektovať a byť rešpektovaný

Kurz o komunikácii a postupoch, ktoré vymedzujú hranice, podporujú zodpovednosť a sebaúctu a budujú dobré vzťahy

Vysoko efektívne učenie – základy

Vysoko efektívne učenie – základy

 

Tréningový program Vysoko efektívne učenie – základy

Vysoko efektívne učenie – základy

Tréningový program Rešpekt v škole v rámci projektu Školy pre všetkých

Kurz o komunikácii a postupoch, ktoré vymedzujú hranice, podporujú zodpovednosť a sebaúctu a budujú dobré vzťahy

Otvárame jesenný kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný v CZŠ Narnia BA

Kurz o komunikácii a postupoch, ktoré vymedzujú hranice,
podporujú zodpovednosť a sebaúctu a budujú dobré vzťahy.

Otvárame jesenný kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný v ZŠ Brehy

Kurz o komunikácii a postupoch, ktoré vymedzujú hranice,
podporujú zodpovednosť a sebaúctu a budujú dobré vzťahy

Tréningový program Rešpektovať a byť rešpektovaný Narnia Bratislava

Tréningový program Rešpektovať a byť rešpektovaný Narnia Bratislava

tréningový program pre účastníkov Komenského inštitútu

12.4.- 14.4.  2019 sme  v spolupráci s Komenského inštitútom  a OZ S rešpetom už druhý krát  uskutočnili tréningový program pre účastníkov Komenského inštitútu s názvom Rešpekt v škole.

4. STRETNUTIE FÓRA PROAKTÍVNYCH ŠKÔL

OZ Školský network

pozýva záujemcov na 4. STRETNUTIE FÓRA PROAKTÍVNYCH ŠKÔL
24. – 26. októbra 2018
na tému: MANAŽMENST ŠKOLY

Rešpektovať a byť rešpektovaný v bratislavskej Narnii

Opäť Vám ponúkame účasť na kurze, ktorý reflektuje výchovné a komunikačné postupy v každodenných situáciách a je určený rodičom, starým rodičom, učiteľom, vychovávateľom, vedúcim v mimoškolskej činnosti detí a ďalším záujemcom. Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný vychádza z publikácie Respektovat a být respektován (P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. Kopřivová). Kurz organizujú OZ S rešpektom v spolupráci s Asociáciou S.Kovalikovej a CZŠ Narnia v Bratislave.

Dve percentá pre ASK

Vaše 2(3)% z dane môžu aj tento rok pomôcť pri premene tradičných škôl na školy 21. storočia, zmene mocenského ovzdušia škôl na rešpektujúce, či šírení unikátnej metodiky Vysoko efektívneho učenia. Všetky potrebné informácie pre poukázanie 2% z dane nájdete v článku a prílohách.

dve percenta 17

 

ASK otvára nový tréningový program - Vysokoefektívne učenie - základy

Program je základným modulom prípravy pedagógov na prácu s modelom Vysoko efektívne učenie podľa S. Kovalikovej.Viac informácií v článku a v pozvánke.

veuz

 

ASK prezentovala model Riadenej zmeny školy na konferencii Školy s rešpektom

Školy s rešpektom - konferenciu s medzinárodnou účasťou organizovala Koalícia pre deti Slovensko a Nadácia pre deti Slovenska s partnermi – medzinárodnou organizáciou Eurochild a Nadáciou Orange pod záštitou Veľvyslanectva Fínskej republiky.Cieľom konferencie, na ktorej majú svoje nezastupiteľné miesto aj deti a mladí ľudia, bolo predstaviť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko v kontexte medzinárodných trendov a skúseností s aktuálnou reformou kurikula vo Fínsku. V živej knižnici ASK a ZŠ J.J.Thurzu v Detve sa účastníci dozvedeli o našich skúsenostiach s procesom Riadenej zmeny školy.

skoly

 

 

Vysokoefektívne učenie v Bratislave

Vysoko efektívne učenie pre tých, ktorí chcú vedieť viac sa uskutoční v Bratislave 28.-29. 11. 2016 v regionálnom vzdelávacom centre na ZŠ a MŠ J.A.Komenského v Bratislave.

Vysoko efektívne učenie - základy v Košiciach

Prvá časť tréningového programu Vysoko efektívne učenie - základy sa uskutoční v Košiciach na ZŠ Park Angelinum 26. - 27. 10.

Vysoko efektívne učenie - základy

Druhá časť tréningového programu Vysoko efektívne učenie – základy sa na jeseň uskutočňuje v Bratislave 26.- 28.9. a v Michalovciach 15.-16.10. v Michalovciach.

Inovácie v parlamente

Zúčastnili sme sa seminára Učíme s radosťou – osvedčené inovácie vo vzdelávaní na Slovensku. Seminár v júni zorganizovala Nadácia pre deti Slovenska a Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a športstretnutia s ministrom školstva a poslancami v parlamente.

Škola pre 21.storočie - príspevok Susan Kovalikovej po slovensky

Pozývame vás pozrieť si nadčasový príspevok Susan Kovalikovej z konferencie Škola pre 21. storočie so slovenskými titulkami.

Učíte s radosťou?

ASK odborne garantuje projekt Učíme s radosťou. Tréningová sada pre pedagógov Trnavského, Banskobystrického kraja sa uzavrela tréningom Rešpektovať a byť rešpektovaný. Projekt manažovala Nadácia pre deti Slovenska s podporou spoločnosti Samsug.

MICROSOFT PRE ŠKOLSTVO

Workshop Riadenie procesu zmeny v škole - Rozvoj kultúry učenia - jedna z významných úloh vedenia školy sa uskutoční v Žiline, 6. 4. 2016. Cieľom workshopu je podporiť využívanie  interných zdrojov školy pre inovácie a pozitívne zmeny, podporiť peer learning – vzájomné učenie (v rámci školy/medzi školami) a budovanie vzájomnej podpory a spolupráce pedagógov v škole.

2 percentá pre ASK aj v roku 2016

Aj v tomto roku môžete podporiť aktivity ASK dvoma percentami z vašich daní. Viac informácií v článku. Vyhlásenie o poukázaní 2 percent dane a postup s informáciami ako poukazovať 2 percentá z dane nájdete po kliknutí na modrý nadpis 2 percentá pre ASK aj v roku 2016.

dvepercentaimage

Vysoko efektívne učenie - základy v Bratislave

Opäť sa môžete zúčastniť kompletného tréningového programu VEU základy. V programe nielen získate informácie o overenom inovačnom programe Vysoko efektívne učenie podľa Susan Kovalikovej, ale aj získate a rozviniete si zručnosti v práci s metodikou rozvoja životných zručností a facilitácie učenia.

Riadenie procesu zmeny v škole

V spolupráci so spoločnosťou Microsoft v rámci programu Microsoft pre školstvo, pokračoval v decembri cyklus webinárov o riadenom procese zmeny v škole. Členovia tímov na rozvoj školy na ZŠ J. A. Komenského v Bratislave a ZŠ J. H. Thurzu v Detve zdieľali svoje viacročné skúsenosti  s riadeným, štrukturovaným procesom zmeny v škole spolu s ďalšími manažérmi inovatívnych škôl.

Roadshow Vzdelávame pre budúcnosť

Od 7.10. do 9.10. bude na troch miestach - v Košicicach, v Žiline a v Bratislave prebiehať Roadshow Microsoft - "Vzdelávame pre budúcnosť". Podujatie je predovšetkým určené riaditeľom základných a stredných škôl, IT správcom a učiteľom IKT predmetov. Cieľom podujatia je predstaviť aktuálne technologické novinky a ich efektívne využitie vo výučbe. Účastníci majú možnosť zúčastniť sa aj workshopov o tom ako získať kolegov pre zmenu a dozvedieť sa viac o riadení zmeny v škole, poznať zásady rešpektujúcej komunikácie. V prípade záujmu sa môžete dozvedieť viac a zaregistrovať sa.

 

Pozvánka na tréningový program Vysoko efektívne učenie v Bratislave

Regionálne vzdelávacie centrum Asociácie S.Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku v ZŠ s MŠ J. A. Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na tréningový program Vysoko efektívne učenie - základy (Integrované tematické vyučovanie v základných a stredných školách)

Pozvánka na tréningový program Vysoko efektívne učenie - Základná škola Korňa

Asociácia Susan Kovalikovej a ZŠ Korňa si Vás dovoľujú pozvať na tréningový program Vysoko efektívne učenie - základy (Integrované tematické vyučovanie v základných a stredných školách)

Sue Pearson - Nástroje pre občianstvo a život

Ako pomôcť zlepšiť učebné výsledky žiakov a študentov a zároveň vychovať ľudí,  zodpovedných občanov, ktorých by ste chceli mať za susedov?

Pozvánka na tréningový program Vysoko efektívne učenie

Regionálne vzdelávacie centrum Asociácie S.Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku v ZŠ s MŠ J. A. Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na tréningový program Vysoko efektívne učenie - základy (Integrované tematické vyučovanie v základných a stredných školách)

Kurz rešpektovať a byť rešpektovaný v Pezinku

OZ S rešpektom v spolupráci s CZŠ Narnia vás pozýva na kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný v CZŠ Narnia v Pezinku. Kurz reflektuje výchovné a komunikačné postupy v každodenných situáciách.

Workshopy Učíme s radosťou (Nitra, Galanta a Nové Zámky)

V novembri 2014 pripravila Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s partnermi – spoločnosťou Samsung a Asociáciou Susan Kovalikovej – tri dvojdňové workshopy pre učiteľov materských, základných a stredných škôl Nitrianskeho a Trnavského kraja. Cieľ workshopov bol jednoduchý aj komplikovaný zároveň - vrátiť do škôl radosť. Deťom a mladým ľuďom by ju mala priniesť premena škôl na prostredie v ktorom môžu rásť ako jedinečné a sebaisté osobnosti, rozvíjať svoju samostatnosť a rozpoznať vhodné smerovanie pre uplatnenie sa v živote a na trhu práce. Učiteľom poskytli workshopy priestor a stratégie na zmapovanie novo vynárajúcich sa potrieb detí v ich školách a spoločné hľadanie efektívnych nástrojov, ktorými by školy mohli na tieto potreby detí reagovať. Práve v efektivite a zmysluplnosti stratégií, s ktorými sa účastníci počas workshopov zoznámili, našla väčšina z nich potenciál pre učenie s radosťou. Podľa vyjadrení učiteľov, ktorí workshop absolvovali, im však najväčšiu radosť spôsobila nádej, že niekto pracuje na tom, aby sa v učiteľstve a školstve niečo skutočne zmenilo.

Tréning koordinátorov Regionálnych centier Komunít priateľských deťom

V októbri 2014 sa v Trnave uskutočnil v rámci projektu Komunity priateľské deťom trénig koordinátorov Regionálnych centier KPD. Súčasťou programu bola výmena skúseností so Švajčiarskym partnerom Jungwacht Blauring či prezentácia príkladov dobrej praxe, diskusia a konzultácia akčných plánov z komunít s odborníčkou na samosprávu Ľubou Vávrovou z Centra pre rozvoj samospráv (CRS). V praktickej časti tréningu si koordinátori korigovali, pripravovali akčné plány zmien v komunitách smerom k bezpečnému a priateľskému prostrediu pre deti. Akčné plány na záver prezentovali a vzájomne zdieľali svoje skúsenosti.

Aktuálne kurzy a semináre Rešpektovať a byť rešpektovaný v Bratislave

Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o rešpektujúci a partnerský prístup k deťom a mladým ľuďom otvárame nové semináre a kurzy v Bratislave. Viac informácií v pozvánke.

Rešpektovať a byť rešpektovaný jeseň-zima 2014

Opäť Vám ponúkame účasť na kurze, ktorý reflektuje výchovné a komunikačné postupy v každodenných situáciách a je určený rodičom, starým rodičom, učiteľom, vychovávateľom, vedúcim v mimoškolskej činnosti detí a ďalším záujemcom. Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný vychádza z publikácie Respektovat a být respektován (P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. Kopřivová).

Tréning rozvoja sociálno - finančnej gramotnosti v Sklených Tepliciach

Lektori Školy rodinných financií sa 30. 9. - 1.10.  stretli na tréningu rozvoja sociálno – finančnej gramotnosti  v Sklených Tepliciach. Účastníci intenzívne pracovali s metodikou rozvoja sociálnych zručností a vymieňali  si svoje skúsenosti  z lektorovania programu  z rôznymi cieľovými skupinami – žiaci základných škôl, mladí ľudia z detských domovov, ženy v kríze, seniori. Tréning sa uskutočnil s podporou spoločnosti Provident  v rámci projektu Nadácie pre deti Slovenska.

Roadshow Vzdelávame pre budúcnosť

Od 6.10. do 8.10. bude na troch miestach - v Košicicach, v Žiline a v Bratislave prebiehať Roadshow Microsoft - "Vzdelávame pre budúcnosť". Podujatie je predovšetkým určené riaditeľom základných a stredných škôl, IT správcom a učiteľom IKT predmetov. Cieľom podujatia je predstaviť aktuálne technologické novinky a ich efektívne využitie vo výučbe. Účastníci maju možnosť zúčastniť sa aj workshopov o efektívnom riadení zmeny v škole a prínosoch rešpektujúcej komunikácie s deťmi. V prípade záujmu sa môžete dozvedieť viac a zaregistrovať sa na stránkach spoločnosti Microsoft.

Tréningy rozvoja životných zručností - II. časť

V rámci projektu Komunity priateľské deťom sa uskutoční 24. - 26. 9. na ZŠ a MŠ Hubeného v Bratislave, tréning  - Rozvoj životných zručností II. časť. Tréning sa realizuje v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a je podporený prostredníctvom programu Švajšiarsko-slovenskej spolupráce v rámci v rámci rozšírenej únie. Účastníci získajú poznatky a zručnosti ako vytvárať prostredie pre efektívne učenie, ktoré zohľadňuje potreby detí pri učení sa.

Výstupy z konferencie Škola pre 21.storočie

Pozrite si vystúpenia a príspevky hostí konferencie Škola pre 21.storočie a zažite atmosféru školy takej aká by mohla byť.

Návšteva vyučovania v ZŠ Valča a workshop so Susan Kovalikovou

13. mája sa uskutoční v ZŠ Valča pozorovanie vyučovania v triedach s programom Vysoko efektívne učenie. Popoludní bude Susan Kovaliková  viesť workshop - Celoživotné pravidlá a životné zručnosti. Na workshope sa zoznámite so základmi programu Vysoko efektívne učenie. Môžete sa naučiť aké kroky sú potrebné na vytvorenie pokojnej a tvorivej triedy, ako podporiť schopnosť žiakov podávať osobný najlepší výkon, ako vytvárať priaznivú sociálnu klímu vo vašej škole alebo triede pomocou pozitívneho jazyka, ktorý charakterizuje správanie žiakov aj dospelých.

Tréningový program - Vysoko efektívne učenie - základy

Aj Vy sa teraz môžete zúčastniť tréningového programu, ktorý môže od základu zmeniť vašu triedu aj školu. Ak sa zo svojej učiteľskej práce cítite unavení a napriek mnohým snahám vaše učiteľské úsilie vychádza nazmar, možno vám práve tento program pomôže pochopiť, čo je pre učenie detí naozaj podstatné. Program je samozrejme vhodný aj pre začínajúcich pedagógov, či celé tímy, ktoré chcú pomôcť svojej škole meniť sa.

Viac informácií nájdete v pozvánke. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom elektronického formulára v tomto článku. (Vylistuje sa po kliknutí na nadpis článku.)

Výzva: Posolstvo pre Susan Kovalikovú a Patty Harington

Milé učiteľky a učitelia VEU/ITV, ktorí používate celý program alebo jednotlivé prvky VEU/ITV, ako už asi viete, Asociácia S. Kovalikovej, ZŠ a MŠ J. A. Komenského  v Bratislave a  Nadácia pre deti Slovenska, organizujú 16.-17. mája 2014 konferenciu Škola pre 21. storočie. Na konferencii sa zúčastní autorka inovačného edukačného programu VEU/ITV  Susan Kovalik a učiteľka a lektorka ITV Patty Harrington. Odborne, aj s ďalšími americkými učiteľmi, od roku 1993 nezištne podporujú učiteľov na Slovensku, za čo bola Susan Kovalik ocenená ministrom školstva - medailou sv. Gorazda (1999). Za ten čas inšpirovali mnohých učiteľov pri inovačných zmenách v ich triedach, čo by sme chceli zvlášť oceniť formou spätnej väzby - posolstva pre Susan a Patty. Ak sa chcete pridať, pokračujte v čítaní po kliknutí na nadpis článku.

Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný v Banskej Bystrici

Kurz reflektuje výchovné a komunikačné postupy v každodenných situáciách a je určený rodičom, starým rodičom, učiteľom, vychovávateľom, vedúcim v mimoškolskej činnosti detí a ďalším záujemcom. Kurz vychádza z publikácie Respektovat a být respektován. Viac informácií nájdete po rozkliknutí nadpisu v priloženej pozvánke. Na prihlásenie môžete tiež využiť elektronický prihlasovací formulár.

2 percentá pre ASK

Aj v tomto roku môžete podporiť aktivity ASK dvoma percentami z vašich daní. Viac informácií v článku. Prílohy (vyhlásenie o poukázaní 2% dane a pdf s informáciami na stiahnutie) nájdete po kliknutí na modrý nadpis "2 percentá pre ASK".

ask

 

Susan Kovaliková na Slovensku

Susan Kovaliková vystúpi na konferencii Škola pre 21. storočie 16. mája v Bratislave-Rači s témou Rozvoj žiakov a študentov pre 21. storočie – čo je potrebné k zmene? Celoživotným pravidlám a životným  zručnostiam sa bude venovať na jednom z 15 workshopv konferencie. Ideálnu školu Vysoko efektívneho učenia, ktorá  rozvíja občianstvo, participáciu a zodpovednosť bude prezentovať Patty Harrington, dlhoročná učiteľka VEU/ITV, konzultantka, koučka. Konferencia sa uskutoční v spolupráci Asociácie S. Kovalikovej, Nadácie pre deti Slovenska a ZŠ s MŠ J. A. Komenského v Bratislave-Rači. 17. mája je plánovaný workshop o koučovaní učiteľov Vysoko efektívneho učenia. Vedie ho Patty Harrington.

Riadenie procesu zmeny v škole

3. - 4. apríla sa uskutoční workshop pre manažérov inovatívnych škôl v rámci programu Microsoft pre školstvo. Témami workshopu budú rozvoj kultúry učenia a kultúry hodnotenia v škole. Účastníci zažijú sebahodnotenie, spätnú väzbu pre jednotlivcov, tímy a školu. Priblížime vám aj koučovanie ako nástroj podpory a riešenia problémov v škole. Viac informácii o workshope na adrese skola21@ask21.sk

Tréning Online generácia v Považskej Bystrici

Online generácia - tréning pre pedagógov a pracovníkov s deťmi a mládežou sa uskutoční 18. - 19. marca v Považskej Bystrici. Účastníci sa dozvedia ako pripraviť v školách, komunitách zmysluplné zážitkové učenie o bezpečnom využití digitálnych technológií, s aplikáciou metodiky Vysoko efektívneho učenia. Tréning sa realizuje v rámci projektu Nadácie pre deti Slovenska s podporou spoločnosti  ERNST & YOUNG.

Workshop Novo vynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí

Workshop Novo vynárajúce sa potreby detí  a mladých ľudí  sa uskutoční  12. 3.  - 13. 3. v regióne Senica. Je súčasťou projektu Nadácie pre deti Slovenska - Komunity priateľské deťom.  ASK je partnerom projektu - odborným garantom vzdelávacích aktivít. Začína sa sada workshopov, tréningov, prieskumných a advokačných aktivít v 6 komunitách, ktorých cieľom je zamerať pozornosť komunity na novo vynárajúce sa a nereflektované potreby detí a mladých ľudí, reagovať na ne a podporiť zručnosti dospelých, ktoré potrebujú aby ich naplnili. Projekt získal podporu z Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Ďalším partnerom je švajčiarska organizácia JUBLA - Jungwacht Blauring Schweiz.

Cena Nadácie Orange

Nadácia Orange odmenila neziskové organizácie, za dlhodobý prínos ich činnosti...

Vysoko efektívne učenie / Integrované tematické vyučovanie
Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

asociácia susan kovalikovej

Stránky generuje redakčný systém PROXIA web, spoločnosti eSoft s.r.o.